Hartelijk welkom!

 

Welkom op dit deel van mijn site. Voor deze site geldt de werktitel:

Do not retreat into your private world. When people demand your care, make the world your home!

Er is weinig te bedenken wat mooier is dan zorgverlenen aan mensen die zorg kunnen gebruiken. Mensen zijn sociale wezens en zorgen voor je medemens maakt de wereld mooier en boeiender. Door mijn bemoeienis met de gezondheidszorg en onderwijs over een periode van ruim 40 jaar heb ik wat kennis vergaard die ik graag wil delen.

Ik bied u hierin informatie aan met betrekking tot de onderwerpen:

1.Health Care,

2.Innovation,

3.Management incl. Changemanagement,

4.Social Integration,

5.Algemene HBO-competenties,

6.Psychiatric Care,

7.Entrepeneurship.

8. Sociologie

9. Kwaliteitszorg

Veelal treft u de informatie in de vorm van inhoudelijke artikelen. Soms zijn er (ook) powerpoinpresentaties beschikbaar gesteld.

Bijzondere ruimte bied ik aan werkers die met mijn boek betreffende het 'zelfstandig verwerven van hbo-competenties' aan de slag zijn. Door middel van deze site kunnen zij feedback geven en vragen rondom gemaakte uitwerkingen. Tevens kunnen zij contacten leggen om tot consultatiegroepen te kunnen komen.


 

Uitzicht op een grootse wereld.....

 

1.Health Care:

Gezond zijn betekent een goed lijf, een energieke geest, volop in de werkelijkheid staan en het gevoel te hebben een zinvol leven te leiden. Artikelen over gezondheid, powerpoints...

2.Innovation:

Verrassen waar wenselijk. Vernieuwen waar mogelijk. Andere richtingen uitgaan waar nodig. DAT is innovatie....powerpoints van colleges professionaliseringstaak 11.1  en 11.2

3.Management incl. changemanagement:

Betekent: de weg wijzen die leidt naar het doel. Soms het pad zelf aanleggen, soms 'gewoon' het bestaande pad aflopen. Anderen de richting wijzen en soms een stukje meelopen..powerpoints

4.Social integration:

Betekent optimale deelname aan maatschappelijke ontwikkelingen. Niet onderduiken, maar juist boven water komen; DAT is wat we bedoelen met sociale integratie.

Voor dit thema verwijs ik graag naar het boekje wat Jacob Wiersma en ik hebben geschreven en wat als titel heeft:

Leefbaarheid Platteland...een centrale activiteit, Dorpshuis Nieuwe Stijl

Uitegeven door Kenniscampus Leeuwarden, Mei 2009, ISBN 978 90 808346 3 7

5.Werken aan de algemene HBO competenties:

Competenties ontwikkelen houdt in: steeds verder je blik kunnen richten op wat er in je omgeving zich afspeelt.

Voor dit thema verwijs ik u graag naar het door mij geschreven volgende boek:

Cees Luiten, Generieke HBO-competenties verwerven (van onderzoek doen tot samenwerken) Uitgeverij Nelissen, Soest.

ISBN 978 90 244 1796 4 NUR 841

6.Psychiatric Care:

Omgaan met  gedrag van cliënten…powerpointpresentaties, filmpjes etc.

7.Entrepeneurship

Voor dit thema verwijs ik u graag naar het door mij geschreven boekje:

Informatieboekje voor startende (zorg)ondernemers, de poort naar ondernemerschap,

Kenniscampus Leeuwarden, ISBN 90 808346 1 4

8. Sociologie:

powerpointpresentaties etc.