Betekent optimale deelname aan maatschappelijke ontwikkelingen. Niet onderduiken, maar juist boven water komen; DAT is wat we bedoelen met sociale integratie.

 

Voor dit thema verwijs ik graag naar het boekje wat Jacob Wiersma

en Cees luiten hebben geschreven en wat als titel heeft:

Leefbaarheid Platteland...een centrale activiteit,

Dorpshuis Nieuwe Stijl

Uitgegeven door Kenniscampus Leeuwarden,

Mei 2009, ISBN 978 90 808346 3 7