Verrassen waar wenselijk. Vernieuwen waar mogelijk. Andere richtingen uitgaan waar nodig. DAT is innovatie...

 

 

Powerpoint Innovatie in de zorg:

./upload/gallery/algemenemap/Innovatie in de gezondheidszorg.ppt